Horizon Fitness

Horizon fitness equipment offers a perfect interaction of functionality and design
Horizon fitness equipment is characterised by the perfect interaction of functionality and design. There, innovative technology and versatile workout programmes come upon high-quality equipment and ergonomic workmanship. Horizon serves a wide range of different sports and training methods, meeting the versatile needs of its customers. Always in pace with the times, Horizon develops fitness equipment to fit any training level along with the age and experience of users. Horizon places special focus on the practical use of its fitness equipment.
Horizon Fitness - Przegląd wszytskich kategorii (15)

Startóje Pañstwo do nowych horyzontów!

Horizon-Fitness i Vision-Fitness startój± jako dywizja tej Trek Bicycle Company, jeden który na ca³ym ¶wiecie najwiêkszy Producent od Jako¶æi-Outdoor-Rowerów. Od 1996 koncentróje siê ten Fitness dzia³ (Vision-Fitness i Horizon-Fitness) jako niezale¿ne przedsiêbiorstwo na, wprowadzenie do rynku innowacyjne Fitness produkty pokonynuowaæ.
Ta filozofia przedsiêbiorstwa jest to, mo¿liwie jak najwiêcej jako¶æi i warto¶æ w te produkty w³o¿yæ, i tak± sam± kombinacje od jako¶æi, warto¶æi i wysokowarto¶ci w funkcji oferowaæ, ktura to gruntowe przedsiêbiorstwo do najczê¶ciej poszukiwanych oferentów dla rowerów w USA zrobi³a.
Bêd± wy³±cznie wysokowarto¶ciowe komponenty u¿ywane, aby Pañstwu jeden wysoko efektywny Trening umo¿liwiæ.

Sprzęt fitness
Odwiedź nas i przetestuj sprzęt!
67 sklepów w Europie,
najbliższy w Warszawie
FITSHOP - nr 1 w Europie do fitnessu domowego
67x w Europie